مدارک الزامی :
 1. درخواست تسهیلات بنام شرکت لیزینگ مشرق زمین که در آن گزارش پروژه به اختصار بیان شده باشد . ( حداکثر یک صفحه )
 2. تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه
 3. تصویر برابر اصل کارت ملی ( پشت و رو )
 4. تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت یا سایر ( برای آقایان )
 5. تصدیق امضا نماینده در دفترخانه اسناد رسمی بنام شرکت لیزینگ مشرق زمین 
 6. ارائه تضمین شامل یکی از موارد ذیل به تشخیص شرکت لیزینگ مشرق زمین : الف – اصل ضمانتنامه بانکی تعهد پرداخت و یا حسن اجرای تعهدات به همراه استعلام از شعبه مربوطه ب –  کپی برابر اصل مستندات ملک وثیقه ( سند ملکی ، پایان کار ، صورت مجلس تفکیکی ، بنچاق و قبوض آب و برق)
 7. مستندات محل سکونت ( تصویر سند ملکی / اجاره نامه رسمی )
 
مدارک اعتبار سنجی :
 1. پرینت گردش حساب بانکی سه ماهه ای که ممهور به مهر بانک و شامل حداقل ۵۰ گردش باشد .
 2. کپی برابر اصل قرارداد پروژه های انجام شده قبلی
 3. مستندات شغلی حاکی از برخورداری از توانائی مالی جهت پرداخت به موقع اقساط
 4. کپی برابر اصل اموال منقول و غیر منقول تحت مالکیت 
 5. گواهی اشتغال به کار ( برای شاغلین رسمی )
 6. استعلام حساب بانکی از بانکی که حساب متقاضی در آن می باشد .

جهت اطلاع از شرایط اعطای تسهیلات با کارشناسان ما در تماس باشید.

۰۲۱-۷۹۰۲۵۰۰۰