مدارک الزامی :
 1. درخواست تسهیلات بنام شرکت لیزینگ مشرق زمین که در آن گزارش پروژه مورد نظر به اختصار بیان شده باشد . ( حداکثر یک صفحه )
 2. تصویر برابر اصل آگهی روزنامه رسمی ( تاسیس ، تغییرات ، تصمیمات و آخرین آگهی )
 3. تصویر برابر اصل اساسنامه 
 4. تصویر برابر اصل خوانای کارت ملی و کلیه صفحات شناسنامه اعضای هیئت مدیره 
 5. ارائه پیش فاکتور و مشخصات ماشین آلات مورد درخواست
 6. ارائه تضمین شامل یکی از موارد ذیل به تشخیص شرکت لیزینگ مشرق زمین : الف – اصل ضمانتنامه بانکی تعهد پرداخت و یا حسن اجرای تعهدات به همراه استعلام از شعبه مربوطه ب –  کپی برابر اصل مستندات ملک وثیقه مسکونی در تهران ( سند ملکی ، پایان کار ، صورت مجلس تفکیکی ، بنچاق و قبوض آب و برق)
 7. مستندات محل شرکت ( تصویر سند ملکی / اجاره نامه رسمی )
 8. اصل معرفی نامه رسمی و وکالتنامه محضری نماینده پیگیری پرونده تسهیلات 
 9. تصدیق امضا نماینده در دفترخانه اسناد رسمی بنام شرکت لیزینگ مشرق زمین

مدارک اعتبار سنجی :

 1. مفاصا حساب دارائی سالهای گذشته ( حداکثر دو سال )
 2. ترازنامه اختتامه مصوب دو سال قبل
 3. صورت حساب عملکرد سود و زیان سال گذشته
 4. ترازنامه آزمایشی ماه های طی شده سال جاری
 5. پرینت گردش حساب بانکی سه ماهه شرکت و اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر بانک با حداقل ۵۰ گردش آخر
 6. کپی برابر اصل قرارداد پروژه های انجام شده قبلی
 7. مستندات برخورداری از توانائی مالی جهت پرداخت به موقع اقساط
 8. کپی برابر اصل اموال منقول و غیر منقول تحت مالکیت شرکت
 9. استعلام حساب بانکی از بانکی که حساب متقاضی در آن می باشد .

جهت اطلاع از شرایط اعطای تسهیلات با کارشناسان ما در تماس باشید.

۰۲۱-۷۹۰۲۵۰۰۰