۱. شرایط عمومی متقاضی / ضامن

  • پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی، پس از اعتبار سنجی و احراز شرایط اعتباری صورت می گیرد. لذا به منظور انجام مراحل مذکور ارائه اطلاعات کامل هویتی ( شناسنامه ای ، کد ثنا ، کد پستی ، تلفن ثابت و همراه ) در بدو پذیرش الزامی است.
  • متقاضی / ضامن / وثیقه گذار میبایست از توانایی مالی مناسب جهت پرداخت به موقع اقساط برخوردار باشد.
  • متقاضی و ضامنین باید فاقد چک برگشتی، بدهی بانکی و سوء سابقه مالی باشند.
  • متقاضی و ضامن میبایست حتما دارای دسته چک جدید ( صیادی ) باشند.
  • حداقل سن متقاضی / ضامن ۱۸ سال و حداکثر سن ۸۰ سال می باشد.

۲. میزان تسهیلات

تسهیلات اعطایی بر اساس آیین نامه شرکت لیزینگ، شرایط و امکانات متقاضی، مدارک و مستندات ارائه شده، بررسی اهلیت و صلاحیت متقاضی و ضامنین، اعتبار سنجی و با رعایت عمر مفید کالای مورد تقاضا، حداکثر به میزان ۸۰ درصد و در خصوص املاک ۷۰ درصد قیمت کارشناسی رسمی خواهد بود.

 

۳. مدت تسهیلات

  • مدت تسهیلات با توجه به درخواست متقاضی و رعایت عمر مفید کالای مورد تقاضا حداکثر ۶۰ ماه می باشد.
  • دوره تناوب پرداخت اقساط به صورت ماهانه می باشد.

جهت اطلاع از شرایط اعطای تسهیلات با کارشناسان ما در تماس باشید.

۰۲۱-۷۹۰۲۵۰۰۰